Основни информации

Имам богат, дългогодишен опит в превеждането на текстове от най-различни тематики, включително и тясноспециализирани.

Писмени преводи :

  • технически преводи
  • превод на техническа документация и инструкции по експлоатация
  • превод на делова и лична кореспонденция
  • превод на текстове с юридическа, икономическа, финансова тематика

Устни преводи :
  • устни преводи на съдебни заседания
  • съпровождане на частни лица и делегации
  • преводи на конференции, семинари и други мероприятия
  • телефонни преговори