Kompetencje zawodowe

Praktyczną znajomość języka bułgarskiego zawdzięczam kilkuletniemu pobytowi w Sofii w Bułgarii w okresie szkolnym. Stało się to okazją do zdobycia biegłej znajomości języka w mowie i piśmie w zakresie umożliwiąjącym swobodne porozumiewianie się w tym języku. Pozazawodowy kontakt z językiem bułgarskim utrzymuję dzięki corocznym wyjazdom turystycznym, zaś stała lektura bułgarskich portali internetowych umożliwia mi poznawanie wspólczesnego słownictwa, szczególnie w zakresie nowoczesnych technologii.
Po powrocie do kraju ukończyłam w 1988 roku wydział filologii słowiańskiej - specjalizacja: filologia bułgarska na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W roku 2007 ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość prowadzone w Krakowskiej Szkole Wyższej w Krakowie.
Od dwudziestu lat współpracuję w rodzinnej firmie informatycznej, która to praca dała mi praktyczną znajomość księgowości i marketingu, ale przede wszystkim umożliwiła mi zostanie zaawansowanym użytkownikiem technologii komputerowych. Word, Excel, programy graficzne, internet i kontakt elektroniczny nie stanowią dla mnie najmniejszego problemu - wszystkie tłumaczenia pisemne wykonuję komputerowo, wykonywałam prace typu wielojęzyczne tłumaczenia instrukcji obsługi w formie elektronicznej, włacznie z redakcją opisów w obszarach graficznych. Jestem czynnym kierowcą - posiadam prawo jazdy kategorii B.
Ponieważ językiem wykładowym w szkołach w Bułgarii był język rosyjski, posiadam także bardzo dobrą znajomość języka rosyjskiego. Dodatkowo w podstawowym zakresie znam języki: niemiecki i angielski.